Vildatyras B-kull

"Tyras" valpar är sålda över hela Sverige och två till Finland. Valpar är startade på prov både i Sverige, Tyskland och Finland med toppen resultat. De som är röntgade hitintills har alla HD A.
Alla används till praktisk jakt och vi har bara fått positiv feedback. tya 1jpgtyra 2jpgtyra 3jpgtyra 4jpgtyra 7jpgtyra 6jpgtyra 5jpg